Công trình hệ thống điện mặt trời mái nhà ở nhà máy của Công Ty TNHH Ryobi

Công suất hệ thống: 758.1 KWP Lắp đặt tại: Công Ty TNHH Ryobi Địa chỉ: Lô HC, Đường D2, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC Tình trạng: đang thi […]

CONSTRUCTION PHOTOVOLTAIC ROOFTOP POWER SYSTEM ON THE ROOF OF FACTORY OF STROMAN PLASTIC CORPORATION

System capacity: 1,242.36 KWP Installed at: Stroman Plastic Corporation Address: Tuan Di Village, Trung Trac Commune, Van Lam District, Hung Yen Province, Vietnam Investor: Skyx Solar Central Co.,Ltd Contractor: Wataco Company Limited Status: Processing

CONSTRUCTION PHOTOVOLTAIC ROOFTOP POWER SYSTEM ON THE ROOF OF FACTORY NO.3 OF TRA LY SPINNING JOINT STOCK COMPANY

System capacity: 1,242.6 KWP Installed at: Tra Ly Spinning Joint Stock Company Address: No. 128, Le Quy Don Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam Investor: Skyx Solar Joint Stock Company Contractor: Wataco Company Limited Status: Completed

CONSTRUCTION PHOTOVOLTAIC ROOFTOP POWER SYSTEM ON THE ROOF OF FACTORY NO.2 OF TRA LY SPINNING JOINT STOCK COMPANY

System capacity: 763 KWP Installed at: Tra Ly Spinning Joint Stock Company Address: No. 128, Le Quy Don Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam Investor: Skyx Solar 1 Company Limited Contractor: Wataco Company Limited Status: Completed

CONSTRUCTION PHOTOVOLTAIC ROOFTOP POWER SYSTEM ON THE ROOF OF FACTORY NO.1 OF TRA LY SPINNING JOINT STOCK COMPANY

System capacity: 1,002.8 KWP Installed at: Tra Ly Spinning Joint Stock Company Address: No. 128, Le Quy Don Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam Investor: Skyx Solar Central Co.,Ltd Contractor: Wataco Company Limited Status: Completed

CONSTRUCTION PHOTOVOLTAIC ROOFTOP POWER SYSTEM ON THE ROOF OF FACTORY NO.2 OF HUONG SEN COMFOR YARN SPINNING COMPANY LIMITED

System capacity: 2,207.7 KWP Installed at: Huong Sen Comfor Yarn Spinning Company Limited Address: Dong Hai Industrial Cluster, Dong Hai Village, Quynh Phu District, Thai Binh Province, Vietnam Investor: Skyx Solar Central Co.,Ltd Contractor: Wataco Company Limited Status: Completed

Call Now Button