Công trình Higashimatsushima solar

  • Công suất DC:1,930kWp AC:1,500kW

  • Ngày khởi công: 10/2020

  • Ngày vận hành: 4/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866125605