TraLyTex JSC第2工場の屋上太陽光発電システムプロジェクト

システム規模:763 KWP

設置場所:TraLyTex JSC

住所:No. 128, Le Quy Don Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam

投資家:Skyx Solar 1 Co.,ltd

EPC会社:Wataco

状況 : 施工完成。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button