Huong Sen Comfor Yarn Spinning Co.,Ltd第2工場の屋上太陽光発電システムプロジェクト

システム規模:2,207.7 KWP

設置場所:Huong Sen Comfor Yarn Spinning Company Limited

住所:Dong Hai Industrial Cluster, Dong Hai Village, Quynh Phu District, Thai Binh Province, Vietnam

投資家:Skyx Solar Central Co.,Ltd

EPC会社:Wataco

状況 : 施工完成。

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button