Công trình hệ thống điện mặt trời mái nhà ở nhà máy của Công Ty TNHH Ryobi

Công suất hệ thống: 758.1 KWP Lắp đặt tại: Công Ty TNHH Ryobi Địa chỉ: Lô HC, Đường D2, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC Tình trạng: đang thi […]

Stroman Plastic Corporation 工場の屋上太陽光発電システムプロジェクト

システム規模:1,242.36 KWP 設置場所:Stroman Plastic Corporation 住所:Tuan Di Village, Trung Trac Commune, Van Lam District, Hung Yen Province, Vietnam 投資家:Skyx Solar Central Co.,Ltd EPC会社:Wataco 状況 : 施工中

TraLyTex JSC第3工場の屋上太陽光発電システムプロジェクト

システム規模:1,242.6 KWP 設置場所:TraLyTex JSC 住所:No. 128, Le Quy Don Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam 投資家:Skyx Solar JSC EPC会社:Wataco 状況 : 施工完成。

TraLyTex JSC第2工場の屋上太陽光発電システムプロジェクト

システム規模:763 KWP 設置場所:TraLyTex JSC 住所:No. 128, Le Quy Don Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam 投資家:Skyx Solar 1 Co.,ltd EPC会社:Wataco 状況 : 施工完成。

TraLyTex JSC第1工場の屋上太陽光発電システムプロジェクト

システム規模:1,002.8 KWP 設置場所:TraLyTex JSC 住所:No. 128, Le Quy Don Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam 投資家:Skyx Solar Central Co.,Ltd EPC会社:Wataco 状況 : 施工完成。

Huong Sen Comfor Yarn Spinning Co.,Ltd第2工場の屋上太陽光発電システムプロジェクト

システム規模:2,207.7 KWP 設置場所:Huong Sen Comfor Yarn Spinning Company Limited 住所:Dong Hai Industrial Cluster, Dong Hai Village, Quynh Phu District, Thai Binh Province, Vietnam 投資家:Skyx Solar Central Co.,Ltd EPC会社:Wataco 状況 : 施工完成。  

Call Now Button